Provozní řád

Vstup na tenisové kurty, rezervace

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového klubu po zaplacení členského příspěvku, který návštěvník/člen klubu, uhradí u správce/obsluhy kurtů. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto „Provozního řádu“ a dbát pokynů správce TK Jedovnice.

Rezervace tenisového kurtu je možné provést na internetu v rezervačním systému „Rezervace on-line“telefonicky, e-mailem. Platná je však rezervace až ve chvíli, kdy je potvrzena a uveřejněna na internetu.

 

Pokyny pro hráče

Herní doba na tenisových kurtech je stanovena obvykle na 60-120 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést i úklid tenisového kurtu.

Prosíme o dodržování následujících kroků:

  • před zahájením hry si hráč (i) v případě potřeby nejprve tenisový kurt pokropí vodou.
  • po skončení hry je nutné po sobě nejprve tenisový kurt pokropit vodou (v případě potřeby) a poté hrablem a sítí po sobě zarovnat kurt a uvést jej do původního stavu (vybavení k dispozici v areálu kurtů).

 

Rezervace hrací doby a kurtů

Členové tenisového klubu

Členové tenisového klubu mohou využívat tenisové kurty ve stanovené provozní době, popř. dle domluvy. Pokud nebude moci člen využít rezervovaný prostor pro své hraní, je povinen rezervaci zrušit.

Rezervace rušit nejpozději tři hodiny před termínem rezervaceNejlépe však 1 den předem.

Platí pravidlo „třikrát a dost“. To znamená – nepřijde-li třikrát na svůj rezervovaný termín, přichází o svou pravidelnou rezervaci.

Pokud člen klubu nesplní odhlašovací povinnost, uhradí u správce/obsluhy kurtů sankční poplatek ve výši 50,- Kč.

Pokud se hráč/člen klubu nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času, a ani správci kurtů nenahlásí pozdější příchod na kurty, je správce/obsluha kurtů oprávněna obsadit kurt případným jiným zájemcem (členem klubu, návštěvníkem).

 

Zájemce o hru na tenisových kurtech

Pro návštěvníky – nečleny platí obdobná pravidla rezervací, jako u členů TK Jedovnice. Pokud se hráč nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času, a ani správci kurtů nenahlásí pozdější příchod, je správce kurtů oprávněn obsadit kurt případným jiným zájemcem (členem klubu, návštěvníkem).

 

Práva a povinnosti návštěvníků

Na kurtech, prosím, udržujte pořádek na všech místech a zařízeních tenisového areálu, dbát na vlastní bezpečnost i na bezpečnost ostatních. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdejte u obsluhy občerstvení. V případě škod či ztrát na majetku v tenisovém areálu, je návštěvník povinen uhradit způsobenou škodu.

Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti, ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

 

Zakázané činnosti v areálu TK Jedovnice

Prosíme návštěvníky, aby nikterak nerušili ostatní návštěvníky při jejich hře, neznečišťovali prostory areálu, neopírali kolo o oplocení sportoviště….

© 2024: Tenisové kurty Jedovnice | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress