Historie

 

Počátky historie tenisových kurtů v Jedovnicích se datují do roku 1980, kdy se rozhodlo několik mladých nadšenců vybudovat vlastní zázemí pro sport a odpočinek – vlastní tenisový kurt. V témže roce se konala schůze členské základny, která se skládala ze 47 členů. A to 19 mužů, 22 dorost a 6 dorostenek.

V roce 1981 došlo k vytyčení hřiště, proběhly zemní úpravy, byly položeny drenáže, poté se přešlo k rozvozu a válení škváry.

Všechny tyto práce spojené s vybudováním kurtů byly provedeny formou brigády členy tenisového klubu. Dovoz materiálu a hrubé zemní práce nezištně provedli dobrovolníci z Jedovnic (práce s bagrem, položení betonu, válení škváry a další).

Velká finanční podpora byla poskytnuta i ze strany obecního úřadu.

V roce 1983 byl dokončen první kurt. A mohlo se již hrát. 

V roce 1986 se začal budovat druhý kurt, dokončen byl roku 1989.

 

Při budování obou tenisových kurtů byly hodiny a hodiny strávené usilovnou prací členy tenisového klubu.

Od uvedeného roku se začali členové tenisového klubu zúčastňovat okresních přeborů v tenise, a musíme říci, že úspěšně.

Od roku 1994 byly tenisové kurty otevřeny i pro veřejnost, prodej občerstvení ve zde stojící buňce. O chod a údržbu se starali nejenom studenti brigádníci, ale i členové Sokola, pod jejichž hlavičkou byli členové tenisového klubu zaregistrováni. Bohužel v následujících letech byla vlivem událostí spolupráce se Sokolem ukončena.

 

  • 1980 – myšlenka k vybudování tenisových kurtů
  • 1981 – vytyčení hřiště, zemní úpravy, dovoz materiálu, ….
  • 1983 – dokončení prvního kurtu
  • 1986 – budování druhého kurtu
  • 1989 – dokončení druhého kurtu
  • 1994 – tenisové dvorce k dispozici pro veřejnost
  • 1994 – trénování žáků ZŠ
  • 1998 – návštěva u tenistů v Aschheimu v Německu
  • 2009 – oprava tenisových kurtů, nově vybudované dětské hřiště s průlezkami, houpačkami a dalšími atrakcemi

 

Tenisové kurty – historie

Kurty Jedovnice -historie
Kurty Jedovnice -historie l
Kurty Jedovnice -historie Kurty Jedovnice -historie l
© 2023: Tenisové kurty Jedovnice | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress